Aktualności

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Bielsko-Biała realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Słoneczko świeci dla Małych Dzieci.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Punkcie Przedszkolnym Słoneczko w Bielsku-Białej dla 50 nowoprzyjętych dzieci, w tym dla 20 dziewczynek, w okresie realizacji wsparcia dla dzieci, tj. od 01.09.2019 do 31.08.2020 i w okresie co najmniej dwuletnim po zakończeniu projektu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi objętymi wsparciem.