Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

do NIEPUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA  „SŁONECZKO” z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI

przy  Towarzystwie Przyjaciół Dzieci  w Bielsku Białej

  1. 12-02-2021r. – podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności rekrutacyjnych.
  2. 15-02 do 26-02-2021r. – składanie w sekretariacie przedszkola „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” przez dzieci już uczęszczające do przedszkola.
  3. 01-03-2021r. podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc na rok szkolny 2021/2022.
  4. 01-03 do 26-03-2021r. – składanie w sekretariacie przedszkola „Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
  5. 29-03 do 02-04-2021r. – weryfikacja Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola i dołączonych dokumentów.
  6. 06-04-2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych pozostających na liście rezerwowej pod nr telefonu 519-800-292 w godzinach 9:00 do 15:00.
  7. 12-04 do 30-04-2021r. – potwierdzenie woli korzystania z usług placówki poprzez wpłatę 100,00 zł na rzecz potrzeb dziecka – jest to częściowa wpłata na planowaną „Wyprawkę przedszkolaka”.
  8. W razie wolnych miejsc przyjmowanie dzieci wg. kolejności zgłoszeń.