Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

do NIEPUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA  „SŁONECZKO” z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI

przy  Towarzystwie Przyjaciół Dzieci  w Bielsku Białej

  1. 18-02-2020r. – podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności rekrutacyjnych.
  2. 02-03 do 31-03-2020r. – składanie w sekretariacie przedszkola „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” przez dzieci już uczęszczające do przedszkola oraz „Kart          zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
  3. 01-04 do 08-04-2020r. – weryfikacja Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola i dołączonych dokumentów.
  4. 09-04-2020R. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych pozostających na liście rezerwowej.
  5. 10-04 do 30-04-2020r. – potwierdzenie woli korzystania z usług placówki poprzez wpłatę 100,00 zł na rzecz potrzeb dziecka – jest to częściowa wpłata na planowaną „Wyprawkę przedszkolaka”.
  6. W razie wolnych miejsc przyjmowanie dzieci wg. kolejności zgłoszeń.