Kadra

Kadra pedagogiczna zatrudniona w Przedszkolu posiada kwalifikacje, do pracy  w przedszkolu, zgodne z zajmowanym stanowiskiem pedagogicznym.

 

  1. Barbara Kalinowska – dyrektor
  2. Bożena Witkiewicz – nauczyciel – wychowawca grupy starszej
  3. Dorota Wierzbowska – nauczyciel wychowawca grupy młodszej
  4. Małgorzata Lepska- Zawłocka – logopeda
  5. Mariusz Gryz – psycholog
  6. Piotr Tański – rehabilitant ruchowy
  7. Hanna Janas- nauczyciel rytmiki i języka angielskiego

 

W przedszkolu zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela są:

Pracownicy administracyjno- gospodarczy:

  1. Pani Bożena Mieszczak
  2. Izabela Wiercigroch