Kadra

Kadra pedagogiczna zatrudniona w Przedszkolu posiada kwalifikacje, do pracy  w przedszkolu, zgodne z zajmowanym stanowiskiem pedagogicznym.

 

 1. Barbara Mróz– dyrektor
 2. Bożena Witkiewicz – nauczyciel wychowawca grupy młodszej
 3. Dorota Wierzbowska – nauczyciel wychowawca grupy młodszej
 4. Martyna Eron – Szczechura – nauczyciel wychowawca grupy młodszej
 5. Maria Adamaszek – nauczyciel wychowawca grupy młodszej
 6. Barbara Kozieł – nauczyciel wychowawca grupy starszej
 7. Barbara Kalinowska – nauczyciel wspomagający
 8. Małgorzata Lepska- Zawłocka – logopeda
 9. Mariusz Gryz – psycholog
 10. Hanna Janas- nauczyciel rytmiki i języka angielskiego

 

W przedszkolu zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela są:

 1. Olena Martyniuk
 2. Bożena Malarz

Pracownicy administracyjno- gospodarczy:

 1. Bożena Mieszczak
 2. Magdalena Gębala
 3. Izabela Wiercigroch