NABÓR NA ROK SZKOLNY  2021/2022

Oferujemy bezpłatny pobyt dzieci przedszkolu na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

Zapisy do naszego przedszkola rozpoczynamy od 1.03.2021r. do 26.03.2021r. W tym czasie należy osobiście w sekretariacie przedszkola wypełnić Kartę Zgłoszenia dziecka lub przesłać skan wypełnionej karty na nasza pocztę tpd.bielskobiala@gmail.com

Przedszkole Słoneczko planuje w roku szkolnym 2021/2022 utworzyć 4 grupy dzieci (maluchy, dwie grupy średniaków oraz starszaki).

Wszelkie inne informacje udzielane są pod nr telefonu 519-800-292 oraz 33/470-69-60 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Na dzień 01-03-2021r. po zakończonym okresie przyjmowania Kart kontynuacji informujemy, że wolnych miejsc na rok szkolny 2021/2022 jest 10. Liczba ta może ulec zmianie po całkowitym zamknięciu rekrutacji na terenie miasta Bielska-Białej i potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do przedszkola Słoneczko.

 

 

07.04.2021

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w dniu 06.04.2021  odbyło się posiedzenie „Komisji rekrutacyjnej” w wyniku której podjęto następujące decyzje dotyczące przyjęć dzieci na rok szkolny 2021/2022:

 1. Pozytywnie rozpatrzono wszystkie deklaracje o kontynuację wychowania przedszkolnego.
 2. Pozytywnie rozpatrzono 16 kart zgłoszenia nowych dzieci, których rodzice zostali poinformowani telefonicznie.
 3. Podtrzymujemy kontynuację 2 grup integracyjnych (grupa starszaków i średniaków) i 2 grup ogólnodostępnych (grupa średniaków i maluchów).
 4. Powołując się na zasady postępowania rekrutacyjnego naszego przedszkola:
  Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki przez:

  1. podpisanie umowy o świadczeniu usług,
  2. od 12-04 do 30-04-2021r. – potwierdzenie woli korzystania z usług placówki poprzez wpłatę 100,00 zł na rzecz potrzeb dziecka – jest to częściowa wpłata na planowaną „Wyprawkę przedszkolaka” – wpłata nr konta PKO BP SA 98 1020 1390 0000 6502 0113 7322
  3. złożenie wypełnionego kwestionariusza „Poznajemy naszego Przedszkolaka” dotyczącego potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców wobec przedszkola.
  4. rezygnacja z przedszkola po podpisaniu umowy może odbywać się wyłącznie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki, w tym przypadku wpisowe nie podlega zwrotowi.
  5. w miarę wolnych miejsc, decyzją dyrektora mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.