Rozkład dnia Grupa Starsza

8.00 –  8.45

Schodzenie się dzieci – zabawy z wyboru dzieci i gry i zabawy inicjowane przez nauczyciela rozwijające motorykę małych mięśni: rysowanie, wycinanie, modelowanie z plasteliny, nawlekanie koralików, gry w bierki, itp.

Praca indywidualna, prowadzona przez specjalistów i nauczycieli wynikająca z potrzeb rozwojowych dzieci. Przygotowanie do zajęć programowych.

8.45  – 9. 00

Zestaw ćwiczeń porannych. Przygotowanie do śniadania –wdrażanie do samodzielności i dokładności w wykonywaniu czynności higienicznych i samoobsługowych oraz kulturalnego spożywania posiłku. (45 minut)

9.30 –  12.00

Zajęcia programowe prowadzone przez nauczycieli z całą grupą w obszarze rozwijania mowy i myślenia pojęć matematycznych, poznawania liter i przygotowania do pisania, zajęć artystycznych, sprawnościowych, poznawania przyrody z uwzględnieniem przerwy na zabawy z wyboru dzieci w kącikach zainteresowań inicjowanych przez dzieci. Zabawa ruchowa.

Zajęcia indywidualne i grupowe ze specjalistami: logopedą, rehabilitantem ruchowym, zajęcia z rytmiki, nauki języka angielskiego, zajęcia z katechezy.

Wyjścia na plac zabaw i spacery do ogrodu – (próby samodzielnego ubierania wybranych części garderoby), zabawy ruchowe, zabawy na sprzęcie ogrodowym i w piaskownicy, obserwacje przyrody i zmian w niej zachodzących. Zamiennie przy niesprzyjających warunkach zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci i inspirowane przez nauczycieli.  Zabawa ruchowa.

12.00  – 13. 00

Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne – wdrażanie do samodzielności dokładności przy myciu rąk, kulturalnym i samodzielnym spożywaniu posiłku)

Obiad

Czynności higieniczne po obiedzie – mycie zębów

Odpoczynek poobiedni – słuchanie relaksacyjnej muzyki, bajek opowiadanych przez nauczyciela lub słuchanie utworów literatury dziecięcej.

13.00 – 14.00                     

Zabawy i gry dydaktyczne z pojęć matematycznych, rozwijających zainteresowanie czytaniem,  ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania, (udział pięciolatków na zasadzie dobrowolności).

Zabawy inspirowane przez nauczyciela i podejmowane z inicjatywy dzieci.

14.00– 14.15

Podwieczorek – wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania i samodzielnego spożywania posiłku.

14.15  – 16.00

Zabawa ruchowa kołowa.

Zabawy z wyboru dzieci zgodnie z zainteresowaniami i w wybranych kącikach. Przy sprzyjających warunkach zabawy na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

Praca indywidualna z nauczycielami i  specjalistami zgodnie z potrzebami dzieci.