Rozkład dnia Grupy Młodszej

7.15 –  8.45

Schodzenie się dzieci – zabawy z wyboru; budownictwo z klocków różnego rodzaju, zabawy lalkami i samochodami, układanie puzzli, przeglądanie książeczek, rysowanie,  lepienie z plasteliny, zabawy inicjowane przez nauczyciela i podejmowane przez dzieci indywidualnie lub małych  grupkach.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Indywidualne rozmowy i zabawy organizowane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci.

Praca indywidualna, prowadzona przez  specjalistów i nauczycieli,  wynikająca z potrzeb rozwojowych dzieci. Zajęcia grupowe z logopedą i psychologiem.

8.50  – 9. 30

Zabawa ruchowa lub opowieść ruchowa. Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne –  uczenie samodzielności przy myciu rąk, korzystaniu   z toalety, spożywaniu posiłku. Śniadanie. Przygotowanie do zajęć planowych.

9.30 –  12.00

Zajęcia programowe prowadzone przez nauczycieli z całą grupą naprzemiennie umuzykalnienie i zestawy zabaw ruchowych.

Zabawy z wyboru dzieci wybranymi zabawkami.

Paca w małych grupach z zakresu realizacji  treści programowych w obszarze zajęć językowych, pojęć matematycznych, zajęć artystycznych, poznawania przyrody.

Zajęcia indywidualne i grupowe ze specjalistami: logopedą, psychologiem,  i rehabilitantem ruchowym, zajęcia z rytmiki, elementarna nauka  języka angielskiego przy ruchu i śpiewie, zajęcia z katechezy.

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci i inspirowane przez nauczycieli.

Wyjścia na plac zabaw  i spacery do ogrodu –  (próby samodzielnego ubierania wybranych części garderoby),  zabawy ruchowe, zabawy na sprzęcie ogrodowym i w piaskownicy, obserwacje przyrody i zmian w niej zachodzących.

Zabawa ruchowa

12.00  – 13. 00

Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne – uczenie samodzielności przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, samodzielnym spożywaniu posiłku).

Obiad

Odpoczynek poobiedni –  słuchanie relaksacyjnej muzyki, bajek opowiadanych przez nauczyciela lub słuchanie utworów literatury dziecięcej.

13.00 – 14.45

Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań  i wybranymi  zabawkami – przy sprzyjających warunkach zamiennie wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy ruchowe  i na sprzęcie ogrodowym.

Podwieczorek – wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania i samodzielnego spożywania posiłku.

Grupa łączona z grupą  starszą od godz. 14.45