Drodzy Rodzice!

15.04.2021

Drodzy Rodzice!

W zawiązku z decyzją MEN  i powrotem do normalnej pracy przedszkola od dnia 19.04.2021r. prosimy o zgłoszenie nieobecności dziecka w tym dniu (19.04) do jutra tj. 16.04.2021r. do godziny 14.00 telefonicznie 519-800-292

 

08.04.2021

Drodzy Rodzice!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi płatności żywieniowych na m-c kwiecień informujemy, że żywienie za m-c marzec zostało rozliczone i macie Państwo duże oszczędności spowodowane zamknięciem grup ( Covid-19). Trwający obecnie lockdown do 18.04.2021 i niewiadomą co będzie do końca miesiąca nie będziemy pobierać opłat za żywienie w m-cu kwietniu. Różnice wynikające z nadpłaty zostaną rozliczone w m-cu maju.

 

07.04.2021

Drodzy Rodzice!

W związku z ogłoszeniem Rady Ministrów o przedłużeniu zamknięcia przedszkoli do dnia 18.04.2021r.  informujemy, że przedszkole w tym czasie pełni dyżur dla dzieci zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 26.03.2021r.

 

 

07.04.2021

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w dniu 06.04.2021  odbyło się posiedzenie „Komisji rekrutacyjnej” w wyniku której podjęto następujące decyzje dotyczące przyjęć dzieci na rok szkolny 2021/2022:

 1. Pozytywnie rozpatrzono wszystkie deklaracje o kontynuację wychowania przedszkolnego.
 2. Pozytywnie rozpatrzono 16 kart zgłoszenia nowych dzieci, których rodzice zostali poinformowani telefonicznie.
 3. Podtrzymujemy kontynuację 2 grup integracyjnych (grupa starszaków i średniaków) i 2 grup ogólnodostępnych (grupa średniaków i maluchów).
 4. Powołując się na zasady postępowania rekrutacyjnego naszego przedszkola:
  Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki przez:

  1. podpisanie umowy o świadczeniu usług,
  2. od 12-04 do 30-04-2021r. – potwierdzenie woli korzystania z usług placówki poprzez wpłatę 100,00 zł na rzecz potrzeb dziecka – jest to częściowa wpłata na planowaną „Wyprawkę przedszkolaka” – wpłata nr konta PKO BP SA 98 1020 1390 0000 6502 0113 7322
  3. złożenie wypełnionego kwestionariusza „Poznajemy naszego Przedszkolaka” dotyczącego potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców wobec przedszkola.
  4. rezygnacja z przedszkola po podpisaniu umowy może odbywać się wyłącznie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki, w tym przypadku wpisowe nie podlega zwrotowi.
  5. w miarę wolnych miejsc, decyzją dyrektora mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.

 

 

 

29.03.2021

Drodzy Rodzice!
Przesyłamy informację dotyczące funkcjonowania przedszkoli w tym naszego, które regulują przepisy MEN z dnia 26.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – COVID-19.
Po zapoznaniu się przez Was z treścią rozporządzenia czekamy na Wasze wnioski i uprzejmie prosimy dołączyć do niego oświadczenia o miejscu pracy rodziców – nie dotyczy to dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Prosimy podać godziny przebywania dziecka w przedszkolu.
Wniosek i oświadczenie można złożyć drogą mailową:
 tpd.bielskobiala@gmail.com

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

25.03.2021

Drodzy Rodzice!
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów decyzji o zamknięciu przedszkoli i żłobków informujemy że nasza placówka w dniach od 29.03 do 09.04.2021 r. zostaje zamknięta.
Pozostając w nadziei na lepsze dni życzymy Wam i Dzieciom zdrowia i spokojnych świąt.
Serdecznie pozdrawiamy
Barbara Redkowska prezes TPD
Barbara Mróz dyrektor wraz z pracownikami przedszkola

 

19.03.2021

W dniach 22.03 do 26.03.2021 sekretariat przedszkola czynny będzie od 8:00 do 13:00. Kontakt tylko telefoniczny 519-800-292 i 33/470-69-60 lub mailowy tpd.bielskobiala@gmail.com

 

19.03.2021

Drodzy Rodzice!

Z ogromną przykrością informujemy iż w związku z kolejnymi zakażeniami Covid-19 wśród personelu pedagogicznego naszego przedszkola zmuszeni jesteśmy zamknąć naszą placówkę w dniach od 22.03 do 26.03.2021 r.

Kwarantannie podlegają dzieci z grup maluchów i starszaków, które w dniu 17.03.2021 były obecne w przedszkolu.

Przypominamy , że obowiązkiem rodzica jest zgłosić dziecko do kwarantanny pod nr telefonu 22 25-00-115 lub na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WH_SEA_DSA_Koronawirus&utm_term=&utm_content=49035868477

 

 

 

 

18.03.2021

Drodzy Rodzice!
W związku z nowymi zakażeniami pracowników, a także pocovidowymi zwolnieniami lekarskimi informujemy, że organ prowadzący Zarząd TPD przedłuża zawieszenie zajęć dla dzieci z grupy średniaków „Elfy” i „Śpiochy” od 22.03 do 26.03.2021r.
Jednocześnie informujemy, że dla dzieci z grupy maluchów „Sówki” i starszaków „Zuchy” do dnia 26.03 przedszkole będzie czynne od 7:30 do 15:30.
Serdecznie pozdrawiamy Was i dzieci pozostając w nadziei, że 29.03 wrócimy do pracy w pełnym składzie.
Prezes Zarządu TPD Barbara Redkowska
Dyrektor przedszkola Barbara Mróz

 

14.03.2021

Drodzy Rodzice!
W czasie weekendu otrzymaliśmy kolejne informacje o dodatnim wyniku Covid-19 i kwarantannych dotyczących nauczycieli i pracowników przedszkola. W związku z tą sytuacją organ prowadzący przedszkole tj. Zarządu TPD w Bielsku-Białej podjął następujące decyzje:
           1. dzieci z grupy „Śpiochów” od dnia 11.03. do 20.03.21r. zostają objęte kwarantanną – prawdopodobny powrót dzieci do przedszkola
to  22.03.21r.
           2. dzieci z grupy „Elfów” od 16.03 do 20.03.21r. pozostają w domu ze względu na kwarantannę nauczycielek – prawdopodobny
powrót  dzieci do przedszkola to 22.03.21r.
           3. dla dzieci z grupy „starszaków” i „maluchów” w dniach 16.03.do 20.03.21r. przedszkole będzie czynne od godz.7.30 do 15.30
UWAGA! Powyższe terminy mogą ulec zmianie po otrzymaniu opinii SANEPIDU lub nowych zakażeń wśród pracowników.
  Jesteśmy przekonani, że z pełnym zrozumieniem przyjmiecie Państwo powyższe informacje, które są utrudnieniem dla Was, ale także i dla nas. Dlatego stanowczo prosimy o przestrzeganie na terenie przedszkola przepisów dotyczących zakładania maseczki oraz dezynfekcji rąk.
Drodzy Rodzice pozostajemy z Wami w kontakcie, serdecznie pozdrawiamy Was i Wasze – nasze dzieci.
Prezes Zarządu TPD Barbara Redkowska
Dyrektor przedszkola Barbara Mróz

 

 

 

10.03.2021

UWAGA  RODZICE  MAMY  PRZYPADEK  COVID 19

W dniu dzisiejszym 10.03.2021r. w godz. porannych otrzymaliśmy informacje o dodatnim wyniku covid – 19 u jednej z pań nauczycielek. Ze względu na jej kontakt z innymi pracownikami przedszkola oraz z dziećmi innych grup w godzinach popołudniowych   Prezes organu prowadzącego zdecydował co następuje:

 1. Dla dzieci z grupy „Elfów” które były obecne w przedszkolu w piątek tj.5.03.21r. – od dnia 11.03.21r do 15.03.21r . będą przebywały na kwarantannie. Dla pozostałych dzieci
  z tej grupy zawiesza się zajęcia.
 2. Dla dzieci z grupy „Śpiochów” ze względu na kwarantannę nauczycielek w dniach od 11.03.21r do 15.03.21r. zajęcia w tej grupie zostają zawieszone.
 3. Dla dzieci z grupy starszaków i maluchów w dni 11, 12 i 15.03.21r. przedszkole będzie czynne w skróconym czasie tj. od godz. 7.00 do 15.30
 4.  Rodzic sam zgłasza dziecko do kwarantanny pod nr telefonu 22 25-00-115 lub na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WH_SEA_DSA_Koronawirus&utm_term=&utm_content=490358684772

Liczymy na Państwa  zrozumienie  za co bardzo dziękujemy. Jednocześnie przypominamy o bezwzględnej konieczności zakładania maseczek I dezynfekcji rąk – CHROŃMY   SIEBIE  i INNYCH BO WIRUS NADAL  TRWA!!!!!!

UWAGA!!!!  Powyższe  podane terminy mogą ulec zmianie po otrzymaniu opinii od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku – Białej o czym będziemy Państwa informować .

 

25.01.2021

Zmiany w opłatach za żywienie.

Powołując się na przepisy Sanepidu „nie mogą być wydawane żadne posiłki do domu” informujemy, że od 01.02.2021r. wprowadza się następujące zmiany w odpłatności za żywienie:
1. Całkowity koszt żywienia dziennego ponoszą rodzice dzieci, którzy zadeklarowali czas pobytu kończący się po 14:00. Jednocześnie przypominamy,że podwieczorek wydawany jest od godziny 14:20.
2. Dzieci które odbierane będą do domu przed godziną 14:00 nie będą miały naliczanego kosztu podwieczorka, przez co należy rozumieć, że rodzic płaci tylko za śniadanie i obiad.

Przypomina się że opłaty za pobyt wg oświadczenia wpłacamy za każdy pełny miesiąc z góry w dniach od 01 do 10 każdego miesiąca, jednocześnie pamiętając, że ta opłata nie podlega zwrotowi za nieobecność dziecka w przedszkolu.
W nieprzewidzianych sytuacjach rodzinnych można dokonać zmiany godzin pobytu dziecka w przedszkolu poprzez złożenie nowego oświadczenia.

12.01.2021

1. Drodzy Rodzice serdecznie witamy w Nowym Roku 2021 i zgodnie z zapowiedzą pracujemy od 07.01 i czekamy na wasze dzieci. Uprzejmie prosimy i przypominamy, że każda nieobecność dziecka, aby mogła być odliczona z żywienia powinna być zgłoszona rano do godz. 8:00 danego dnia lub do 14:00 na dzień następny. Zgłoszenia przyjmujemy tylko i wyłącznie telefonicznie 519-800-292 – wychowawca nie odpowiada za rozliczenie żywienia.

2. W związku z trwającym czasem pandemii i utrzymującymi się obostrzeniami nie odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wychowawca wraz z dziećmi przygotowuje piosenkę, wierszyk, który można wykorzystać podczas życzeń – dostępny jest na tablicy danej grupy – dzieci będą miały upominek dla dziadków.

3. W dniach 25 – 28.01.2021r. ogłaszamy bal karnawałowy. W wyznaczonym dniu proszę przygotować dla dzieci stroje balowe. Bal odbędzie się w każdej grupie osobno, planujemy przygotowanie płytki lub zdjęć dla każdej grupy. Bal w grupach odbędzie się:
25.01 (poniedziałek) MALUCHY Sówki
26.01 (wtorek) STARSZAKI Zuchy
27.01 (środa) ŚREDNIAKI Śpiochy
28.01 ( czwartek) ŚREDNIAKI Elfy

18.12.2020

Powikłania po Covid-19 spowodowały zwolnienia lekarskie wśród pracowników przedszkola. Do końca roku kalendarzowego nieobecnych będzie 70% załogi, dlatego w tej sytuacji jesteśmy zmuszeni zawiesić pracę przedszkola w dniach 28, 29, 30.12.2020r.

Sytuacja kadrowa jest bardzo trudna – serdecznie prosimy rodziców, żeby w dniach 21, 22, 23.12.2020r. przyszły tylko te dzieci, które naprawdę nie mają opieki ( w tych dniach przedszkole będzie czynne 7:00 do 16:00).
Prosimy o zrozumienie i wsparcie w tej wyjątkowej sytuacji.

Powrót do przedszkola zgodnie z kalendarzem 7.01.2021r.

11.12.2020

W okresie od 11.12 do 17.12.2020 r. sekretariat przedszkola pełni dyżur telefoniczny od 9:00 do 13:00 pod nr telefonu – 519-800-292.
Rodzice, którzy potrzebują opinię w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolu wydaną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej proszeni są o napisanie prośby na maila.

10.12.2020

1. W dniu dzisiejszym 10.12.2020r. o godzinie 8:20 otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku na Covid-19 u pracownika przedszkola.
Decyzja Sanepidu i Organu Prowadzącego – Przedszkole zawiesza działalność od 11.12.2020 do 17.12.2020r. Kwarantanną zostają objęte dzieci z grupy Śpiochy, Elfy Sówki, ale tylko te dzieci, które były obecne w przedszkolu w dniu 07.12.2020r. Listy tych dzieci zostały przekazane do sanepidu. Grupa Starszaków nie jest objęta kwarantanną, jest objęta zdalnym nauczaniem.

Nowe informacje w sprawie działalności będziemy przekazywać na bieżąco na stronie internetowej naszego przedszkola.

2. W związku informacją rodziców o pojawiającej się wysypce na dłoniach dzieci, informujemy, że nie zmieniliśmy żadnych środków czystości stosowanych do tej pory. Mamy informacje z innego przedszkola o takiej samej sytuacji dlatego należałoby przypuszczać że jest to forma wirusa a nie alergia.

30.11.2020

Drodzy Rodzice. Prosimy o uważne przeczytanie komunikatów.

1. Spotkanie z Mikołajem odbędzie się 8.12.2020r.

2. Powołując się na Uchwałę nr X/189/2019 Rady Miasta Bielska-Białej z dnia 27.08.2019r. § 1 pkt 1 „Ustala się, że bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad uczniami realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przez 5 godzin dziennie.” i § 1 pkt 2 „Ustala się opłatę, w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1.” (zał. nr 1) oraz Uchwała Rady Miasta Bielsko-Biała XXIV/603/2020 z dnia 29.10.2020r. § 1 (zał. nr 2) informujemy, że z dniem 01.01.2021r. będą pobierane opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (1 zł za każdą rozpoczętą godzinę).

Bezpłatne 5 godzin w naszym przedszkolu to godz. od 8:00 do 13:00, a pozostały czas pobytu tj. od 7:00 do 8:00 i po 13:00 do 17:00 rodzic opłaca wg wypełnionego oświadczenia (wzór załącznik nr 3).
Opłaty za pobyt wg oświadczenia wpłacamy za każdy pełny miesiąc z góry w dniach od 01 do 10 każdego miesiąca, jednocześnie pamiętając, że ta opłata nie podlega zwrotowi za nieobecność dziecka w przedszkolu.

Opłatę za zadeklarowane godziny należy wpłacać na to samo konto co żywienie lub w sekretariacie przedszkola od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00.
W nieprzewidzianych sytuacjach rodzinnych można dokonać zmiany godzin pobytu dziecka w przedszkolu poprzez złożenie nowego oświadczenia.
Załączniki:
Zał. nr 1 – X_189_2019_MZO
Zał. nr 2 – XXIV_603_2020_MZO
Zał. nr 3 – Oświadczenie

3. Przypominamy o dniach ustawowo wolnych:
24.12.2020, 25.12.2020, 31.12.2020, 01 – 06.01.2021r.

18.11.2020

Uwaga rodzice!!
W dniu 7.12.2020r planujemy spotkanie z Mikołajem w poszczególnych grupach. Składka na paczkę świąteczną wynosi 10,00zł na dziecko od rodziców i 20,00zł od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Rodzice wpłacają 10,00zł u wychowawcy do dnia 27.11.2020r.

06.11.2020r.

PILNE!!
Prosimy zapoznać się z informacją w zakładce COVID-19.

02.11.2020r.

Drodzy Rodzice.
W imieniu swoim i pracowników przedszkola bardzo proszę o rozważne podejście do zalecenia: „tylko zdrowe dziecko może przyjść do przedszkola.”
Każdego dnia odsyłamy do domu dzieci z temperaturą i objawami infekcji, dlatego mając na uwadze wzajemną troskę o nienarażanie zdrowych dzieci i pracowników proszę o poważne i odpowiedzialne potraktowanie naszej prośby.

12.10.2020r.

Drodzy Rodzice.
Jeżeli zdecydujecie Państwo o nieposyłaniu dziecka do przedszkola w trosce przypominam, że fakt ten należy zgłosić telefonicznie i koniecznie podać ilość planowanych dni nieobecności, aby rzetelnie móc naliczyć koszt żywienia.

12.10.2020r.

PILNE!!!
Powołując się na aktualne przepisy w związku z COVID-19 (Rozp. RM z dnia 09.10.2020r. Dz. U. poz 1758), które wprowadzają obostrzenia na cały kraj informujemy, że organ prowadzący (Prezes TPD) od poniedziałku 12.10.2020r. wprowadza zasady ograniczenia liczebności grup – opieką objęte zostają dzieci tylko obojga pracujących rodziców, nie dotyczy to pracowników służb medycznych i służb mundurowych.
Ze względu na liczne grupy, obostrzenie to należy rozumieć, jako ograniczenie do koniecznego minimum ilości dzieci w sali – w tej kwestii liczymy na serdeczną współpracę z rodzicami, zrozumienie powagi sytuacji i ochronę dzieci, siebie i wszystkich pracowników przedszkola. Prosimy o rozważenie możliwości pobytu swoich dzieci w godzinach od 7:00 do 13:00, a do godziny 17:00 zostają tylko dzieci tych rodziców, które naprawdę nie mają opieki. Jednocześnie informujemy, że zapewniamy możliwość zdalnej pracy dla każdego dziecka. Natomiast dzieci posiadające orzeczenie a pozostające w domu mogą skorzystać z pracy ze specjalistami wg otrzymanego harmonogramu zajęć.
Przypominamy, że do przedszkola może przyjść dziecko tylko zdrowe bez objawów chorobowych (katar, kaszel, kichanie, biegunka)
Na terenie przedszkola bezwzględnie obowiązuje noszenie maseczki, dezynfekcja rąk, dystans.
Zasada ta obowiązuje do 31.10.2020r.

08.10.2020r.

1. W dniu 14.10 (środa) godz. 16:00 odbędzie się konferencja Rady Pedagogicznej – bardzo proszę w tym dniu, w miarę możliwości odebrać dzieci do godziny 16:00 tej. Za zrozumienie i tę formę pomocy bardzo dziękujemy.
2. Uroczystość „Pasowanie przedszkolaka” w grupie maluchów – Sówki i pozostałych nowych dzieci odbędzie się 21.10 (środa) godzina 10:00 – ze względu na obecną sytuację COVID-19 rodzice nie będą mogli wziąć udziału w tym spotkaniu, będzie to wewnętrzna uroczystość „w grupie”.
Zdjęcia z pasowania w formie płytki CD w cenie 5,00zł będzie można zakupić u wychowawcy.

07.10.2020r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA ŻYWIENIA
Szanowni Państwo, działając w Waszym interesie ustaliliśmy z nową firmą cateringową następujące zasady rozliczania za żywienie:
1. Jeżeli do godziny 14.00 danego dnia rodzic zgłosi nieobecność dziecka, to następnego dnia zostanie odliczone całodzienne żywienie.
2. Jeżeli zgłoszenie będzie rano danego dnia do godz. 8.15 to będzie naliczona zapłata tylko za śniadanie

Uwaga!!

Przypominamy, że przy zgłoszeniu należy podać planowaną dla dziecka ilość dni nieobecnych – brak takiej informacji spowoduje naliczenie kosztów.
Zgłoszenia tylko telefonicznie 519-800-292 (prosimy nie wysyłać sms-ów)

16.09.2020r.

Powołując się na ustalenia na zebraniach rodziców w czerwcu br., informujemy, że dostępne będą breloczki do drzwi wejściowych przedszkola.

Na zebraniach otrzymają Państwo breloczki do drzwi wejściowych przedszkola – kaucja za jeden breloczek wynosi 15,00zł.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiciele rodziców poszczególnych grup dzieci na zebraniu z prezesem TPD i dyrektorem przedszkola w dniu 8.09.2020r. wybrali samodzielnie na rok szkolny 2020/21 firmę ubezpieczeniową Generali. Składka na rok wynosi 44,00 zł. od dziecka. Ulotkę o warunkach ubezpieczenia otrzymają rodzice na zebraniu.

 

03-09-2020r.

Nie naruszając przepisów COVID-19 dopuszczamy następującą zmianę organizacyjną:

 1. Od 07-09-2020r. (poniedziałek) przy zachowaniu reżimu sanitarnego tj. maseczka, rękawiczki lub dezynfekcja rąk, rodzic z dzieckiem wchodzi na teren przedszkola ( tylko do szatni) i po przebraniu oddaje dziecko pracownikowi przedszkola, który prowadzi go do sali zajęć.

Ta sama zasada obowiązuje przy odbieraniu dziecka.

 1. W szatni grupy Śpiochów i Zuchów może jednocześnie przebywać 3 rodziców.

W szatni Maluchów i Elfów jednocześnie może przebywać 5 rodziców.

Liczbę wchodzących rodziców / opiekunów kontroluje pracownik przedszkola.

UWAGA!

Rodzice / opiekunowie bez maski nie będą wpuszczani do przedszkola – chrońmy siebie i innych.

 1. Zapraszamy rodziców na zebrania informacyjne dla.

22-09-2020 (wtorek) godz. 16.30 – Starszaki „Zuchy”

23-09-2020 (środa) godz. 16.30 – Maluchy „Sówki”

24-09-2020 (czwartek) godz. 16.30 – Średniaki „Śpiochy”

25-09-2020 (piątek) godz. 16.30 Średniaki „Elfy”

Uwaga!

W zebraniu bierze udział tylko jeden rodzic – obowiązuje maska ochronna i dezynfekcja rąk.

 

 

31-08-2020

Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN, MZ, GIS dotyczących COVID – 19

z dniem 1.09.2020r. do odwołania na terenie przedszkola obowiązują następujące zasady:

 1. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dzieci z objawami kataru, kaszlu i podwyższoną temperaturą mierzoną termometrem bezdotykowym od 37.2 do 37.9 0 C
 2. Rodzica/ opiekuna przyprowadzającego dziecko obowiązuje maseczka i można wejść tylko do przedsionka.
 3. Wejście do przedszkola sygnalizujemy dzwonkiem – pracownik przejmuje dziecko, zaprowadza je do szatni następnie do sali zajęć. UWAGA wyjątek stanowią rodzice nowo przyjętych dzieci i grupy „maluchów”, którzy mogą wejść tylko do szatni – w szatni jednocześnie może przebywać 3 rodziców.
 4. Kontakt z wychowawcą lub z dyrektorem tylko telefoniczny – w razie potrzeby kontaktu osobistego należy najpierw telefonicznie ustalić możliwość spotkania.
 5. Wszelkie płatności należy dokonywać przelewami na odpowiednie konto.
 6. Uprzejmie prosimy o częste przeglądanie internetowej strony przedszkola – zakładka „aktualności – komunikaty”

 

25-08-2020r.

Powołując się na wytyczne GIS, MZ i MEN z dnia 1-09-2020r. rozpoczynamy pracę z dziećmi bez ograniczeń liczebnych – dzieci obejmujemy opieką wg zapisów w grupach w godzinach od 7.00 do 17.00.

W związku z koniecznością dobrego przygotowania się uprzejmie prosimy rodziców o:

 

1.   telefoniczne potwierdzenie do 28.08.2020 do godziny 14.00  obecności dziecka od 1-09-2020r. ( musimy zamówić żywienie) – przypominamy, że brak zgłoszenia rodzi konsekwencje finansowe tzn. naliczana będzie opłata za niezgłoszoną nieobecność dziecka

 

2.   ponowną weryfikację godzin pobytu dziecka w przedszkolu – pragniemy ograniczyć do koniecznego minimum liczebność grup celem ochrony dzieci i pracowników przed ewentualnymi infekcjami

 

3.   od 01-09-2020r. przy przyprowadzaniu lub odbiorze dziecka należy odebrać u pracownika „Umowę” na rok szkolny 2020/2021. Umowa ta musi być zwrócona do 7 września, następnie zostanie podpisana przez dyrektora przedszkola i w jednym egzemplarzu zwrócona rodzicom / opiekunom prawnym dziecka.

 

4.   rodzic / opiekun prawny wchodzi i odbiera swoje dziecko w szatni – rodzic nie wchodzi na pozostałą część przedszkola – wszelkie sprawy załatwiamy telefoniczne lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę

 

5.   przyniesienie dzieciom z grupy Maluchów i Średniaków kocyka i małej poduszki – bez piżamy  (koniecznie w podpisanym worku lub reklamówce) które będą wykorzystane podczas leżakowania

 

6.  wpłaty za żywnie należy dokonywać na konto przedszkola PKO BP SA 96 1020 1390 0000 6302 0422 5645

 

7.   Prosimy o wpłaty na „Karty pracy” dzieci w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020r

na konto w PKO BP SA   98 1020 1390 0000 6502 0113 7322

6- latki – 129,00zł  – starszaki

5- latki – 124,00zł – starszaki

3-4 latki – 78,00zł – średniaki