Drodzy Rodzice!

16.09.2020r.

Powołując się na ustalenia na zebraniach rodziców w czerwcu br., informujemy, że dostępne będą breloczki do drzwi wejściowych przedszkola.

Na zebraniach otrzymają Państwo breloczki do drzwi wejściowych przedszkola – kaucja za jeden breloczek wynosi 15,00zł.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiciele rodziców poszczególnych grup dzieci na zebraniu z prezesem TPD i dyrektorem przedszkola w dniu 8.09.2020r. wybrali samodzielnie na rok szkolny 2020/21 firmę ubezpieczeniową Generali. Składka na rok wynosi 44,00 zł. od dziecka. Ulotkę o warunkach ubezpieczenia otrzymają rodzice na zebraniu.

 

03-09-2020r.

Nie naruszając przepisów COVID-19 dopuszczamy następującą zmianę organizacyjną:

  1. Od 07-09-2020r. (poniedziałek) przy zachowaniu reżimu sanitarnego tj. maseczka, rękawiczki lub dezynfekcja rąk, rodzic z dzieckiem wchodzi na teren przedszkola ( tylko do szatni) i po przebraniu oddaje dziecko pracownikowi przedszkola, który prowadzi go do sali zajęć.

Ta sama zasada obowiązuje przy odbieraniu dziecka.

  1. W szatni grupy Śpiochów i Zuchów może jednocześnie przebywać 3 rodziców.

W szatni Maluchów i Elfów jednocześnie może przebywać 5 rodziców.

Liczbę wchodzących rodziców / opiekunów kontroluje pracownik przedszkola.

UWAGA!

Rodzice / opiekunowie bez maski nie będą wpuszczani do przedszkola – chrońmy siebie i innych.

  1. Zapraszamy rodziców na zebrania informacyjne dla.

22-09-2020 (wtorek) godz. 16.30 – Starszaki „Zuchy”

23-09-2020 (środa) godz. 16.30 – Maluchy „Sówki”

24-09-2020 (czwartek) godz. 16.30 – Średniaki „Śpiochy”

25-09-2020 (piątek) godz. 16.30 Średniaki „Elfy”

Uwaga!

W zebraniu bierze udział tylko jeden rodzic – obowiązuje maska ochronna i dezynfekcja rąk.

 

 

31-08-2020

Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN, MZ, GIS dotyczących COVID – 19

z dniem 1.09.2020r. do odwołania na terenie przedszkola obowiązują następujące zasady:

  1. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dzieci z objawami kataru, kaszlu i podwyższoną temperaturą mierzoną termometrem bezdotykowym od 37.2 do 37.9 0 C
  2. Rodzica/ opiekuna przyprowadzającego dziecko obowiązuje maseczka i można wejść tylko do przedsionka.
  3. Wejście do przedszkola sygnalizujemy dzwonkiem – pracownik przejmuje dziecko, zaprowadza je do szatni następnie do sali zajęć. UWAGA wyjątek stanowią rodzice nowo przyjętych dzieci i grupy „maluchów”, którzy mogą wejść tylko do szatni – w szatni jednocześnie może przebywać 3 rodziców.
  4. Kontakt z wychowawcą lub z dyrektorem tylko telefoniczny – w razie potrzeby kontaktu osobistego należy najpierw telefonicznie ustalić możliwość spotkania.
  5. Wszelkie płatności należy dokonywać przelewami na odpowiednie konto.
  6. Uprzejmie prosimy o częste przeglądanie internetowej strony przedszkola – zakładka „aktualności – komunikaty”

 

25-08-2020r.

Powołując się na wytyczne GIS, MZ i MEN z dnia 1-09-2020r. rozpoczynamy pracę z dziećmi bez ograniczeń liczebnych – dzieci obejmujemy opieką wg zapisów w grupach w godzinach od 7.00 do 17.00.

W związku z koniecznością dobrego przygotowania się uprzejmie prosimy rodziców o:

 

1.   telefoniczne potwierdzenie do 28.08.2020 do godziny 14.00  obecności dziecka od 1-09-2020r. ( musimy zamówić żywienie) – przypominamy, że brak zgłoszenia rodzi konsekwencje finansowe tzn. naliczana będzie opłata za niezgłoszoną nieobecność dziecka

 

2.   ponowną weryfikację godzin pobytu dziecka w przedszkolu – pragniemy ograniczyć do koniecznego minimum liczebność grup celem ochrony dzieci i pracowników przed ewentualnymi infekcjami

 

3.   od 01-09-2020r. przy przyprowadzaniu lub odbiorze dziecka należy odebrać u pracownika „Umowę” na rok szkolny 2020/2021. Umowa ta musi być zwrócona do 7 września, następnie zostanie podpisana przez dyrektora przedszkola i w jednym egzemplarzu zwrócona rodzicom / opiekunom prawnym dziecka.

 

4.   rodzic / opiekun prawny wchodzi i odbiera swoje dziecko w szatni – rodzic nie wchodzi na pozostałą część przedszkola – wszelkie sprawy załatwiamy telefoniczne lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę

 

5.   przyniesienie dzieciom z grupy Maluchów i Średniaków kocyka i małej poduszki – bez piżamy  (koniecznie w podpisanym worku lub reklamówce) które będą wykorzystane podczas leżakowania

 

6.  wpłaty za żywnie należy dokonywać na konto przedszkola PKO BP SA 96 1020 1390 0000 6302 0422 5645

 

7.   Prosimy o wpłaty na „Karty pracy” dzieci w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020r

na konto w PKO BP SA   98 1020 1390 0000 6502 0113 7322

6- latki – 129,00zł  – starszaki

5- latki – 124,00zł – starszaki

3-4 latki – 78,00zł – średniaki