Oferujemy bezpłatny pobyt dzieci przedszkolu na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

Zapisy do naszego przedszkola rozpoczynamy od 1.03.2022r. do 25.03.2022r. W tym czasie należy osobiście w sekretariacie przedszkola wypełnić Kartę Zgłoszenia dziecka lub przesłać skan wypełnionej karty na nasza pocztę tpd.bielskobiala@gmail.com

Przedszkole Słoneczko planuje w roku szkolnym 2022/2023 tylko uzupełnić grupy dzieci – maluchy, dwie grupy średniaków oraz starszaki w zależności od wolnych miejsc.

Wszelkie inne informacje udzielane są pod nr telefonu 519-800-292 oraz 33/470-69-60 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Na dzień 28.02.2022 po zakończonym okresie przyjmowania Kart kontynuacji informujemy, że wolnych miejsc na rok szkolny 2022/2023 jest 4 i te 4 miejsca dotyczą tylko i wyłącznie rocznika 2017. Pozostałe roczniki są w komplecie i brak jest wolnych miejsc.

Liczba ta może ulec zmianie po całkowitym zamknięciu rekrutacji na terenie miasta Bielska-Białej i potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola „Słoneczko” poprzez wpłatę 150,00 zł – wyprawka na nowy rok szkolny, której termin upływa z dniem 29.04.2022 r.

Przypominamy, że w/w wpłata nie ulega zwrotowi przy ewentualnej rezygnacji z miejsca w przedszkolu. Jednocześnie przypominamy, że brak wpłaty do 29.04.2022 r. jest rozumiane jako rezygnacja z miejsca.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022_2023

WYNIKI REKRUTACJI

  1. Przyjęto 76 dzieci, których rodzice złożyli  „Kartę kontynuacji”
  2. W przedszkolu przeprowadzono nabór na 4 wolne miejsca dla dzieci z rocznika 2017
  3. Liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola wynosi 10
  4. W I etapie postępowania rekrutacyjnego przyjęto do przedszkola 4 dzieci – pozostało 1 miejsce wolne w grupie integracyjnej – dziecko z rocznika 2017
  5. W I etapie postępowania rekrutacyjnego nie przyjęto do przedszkola 6 dzieci

Nie ma możliwości przyjęcia do przedszkola dzieci z rocznika 2020.

PRZYPOMINAMY

Przypominamy, że do ko 29.04.2022 r. należy wpłacić na konto przedszkola w PKO BP SA 98 1020 1390 0000 6502 0113 7322 kwotę 150,00 zł na planowaną „wyprawkę przedszkolaka”. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z naszych usług – dziecko zostanie skreślone z listy przyjętych na rok szkolny 2022/23.