Oferujemy bezpłatny pobyt dzieci przedszkolu na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

Zapisy do naszego przedszkola rozpoczynamy od 1.03.2023r. do 24.03.2023r. W tym czasie należy osobiście w sekretariacie przedszkola wypełnić Kartę Zgłoszenia dziecka lub przesłać skan wypełnionej karty na nasza pocztę tpd.bielskobiala@gmail.com

Przedszkole Słoneczko planuje w roku szkolnym 2023/2024 tylko uzupełnić grupy dzieci – maluchy (rocznik 2020), grupę średniaków ( rocznik 2018 – 2019).

Wszelkie inne informacje udzielane są pod nr telefonu 519-800-292 oraz 33/470-69-60 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Na dzień 27.02.2023 po zakończonym okresie przyjmowania Kart kontynuacji informujemy, że wolnych miejsc na rok szkolny 2023/2024 jest:

  • rocznik 2017 – 2 miejsca
  • rocznik 2018 – 8 miejsc
  • rocznik 2019/2020 – 5 miejsc 

Liczba ta może ulec zmianie po całkowitym zamknięciu rekrutacji na terenie miasta Bielska-Białej i potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola „Słoneczko” poprzez wpłatę 150,00 zł – wyprawka na nowy rok szkolny, której termin upływa z dniem 28.04.2023 r.

Przypominamy, że w/w wpłata nie ulega zwrotowi przy ewentualnej rezygnacji z miejsca w przedszkolu. Jednocześnie przypominamy, że brak wpłaty do 28.04.2023 r. jest rozumiane jako rezygnacja z miejsca.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023_2024

 

PRZYPOMINAMY

Przypominamy, że do 28.04.2023 r. należy wpłacić na konto przedszkola w PKO BP SA 98 1020 1390 0000 6502 0113 7322 kwotę 150,00 zł na planowaną „wyprawkę przedszkolaka”. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z naszych usług – dziecko zostanie skreślone z listy przyjętych na rok szkolny 2022/23.