Oferujemy bezpłatny pobyt dzieci przedszkolu na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

Zapisy do naszego przedszkola rozpoczynamy od 1.03.2023r. do 24.03.2023r. W tym czasie należy osobiście w sekretariacie przedszkola wypełnić Kartę Zgłoszenia dziecka lub przesłać skan wypełnionej karty na nasza pocztę tpd.bielskobiala@gmail.com

Przedszkole Słoneczko planuje w roku szkolnym 2023/2024 tylko uzupełnić grupy dzieci – maluchy (rocznik 2020), grupę średniaków ( rocznik 2018 – 2019).

Wyniki rekrutacji 2023/24

W dniu dzisiejszym 31.03.2023 r. komisja rekrutacyjna dla dzieci na rok szkolny 2023/24 zakończyła pracę. Informujemy, że wszystkie Deklaracje kontynuacji złożone przez rodziców zostały rozpatrzone pozytywnie, tzn. wszystkie dzieci obecnie uczęszczające do naszego przedszkola zostały przyjęte na nowy rok szkolny.

Wpłynęło 14 Kart zgłoszenia z czego 11 kart rozpatrzono pozytywnie, 3 karty pozostają na liście rezerwowej.

Listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych znajdują się  w przedszkolu na tablicy ogłoszeń – I piętro.

Dyrekcja przedszkola zastrzega sobie prawo do zmian w składach  poszczególnych grup.  

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu 519-800-292 oraz 33/470-69-60 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Liczba wolnych miejsc może ulec zmianie po całkowitym zamknięciu rekrutacji na terenie miasta Bielska-Białej i potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola „Słoneczko” poprzez wpłatę 150,00 zł – wyprawka na nowy rok szkolny, której termin upływa z dniem 28.04.2023 r.

PRZYPOMINAMY, że w/w wpłata nie ulega zwrotowi przy ewentualnej rezygnacji z miejsca w przedszkolu. Jednocześnie informujemy, że brak wpłaty do 28.04.2023 r. jest rozumiane jako rezygnacja z miejsca.

Wyprawkę przedszkolaka należy wpłacić na konto przedszkola w PKO BP SA 98 1020 1390 0000 6502 0113 7322 

150,00 zł z dopiskiem Imię i nazwisko dziecka.

Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z naszych usług – dziecko zostanie skreślone z listy przyjętych na rok szkolny 2023/24.