Kim jesteśmy:

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” z Oddziałami Integracyjnymi,  prowadzone  jest przez  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział Powiatowy w Bielsku-Białej, mieści  się w budynku  na rogu dwóch ulic: Akademii  Umiejętności i Lipnickiej 34.  Placówka ma bardzo dobrą lokalizację z uwagi na  położenie w pobliżu centrum  miasta, dogodny dojazd oraz następujące czynniki:

  • ogrodzony teren placówki z wydzielonymi dwoma placami zabaw wyposażonymi  w bezpieczny sprzęt,
  • możliwość korzystania z ogrodu Szkoły Ogrodniczej na spacery i zabawy dla dzieci,
  • własny parking.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest  organizacją pożytku publicznego i z tytułu prowadzenia przedszkola nie czerpie dochodów:

RODZICE ZA POBYT DZIECKA NIE PŁACĄ CZESNEGO.

Nieodpłatny jest  pobyt dziecka  w  godzinach od  7.00 – 17.00

Płatny jest pobyt dziecka w wysokości 2,50 złotego za każdą rozpoczętą godzinę tylko w przypadku gdy dziecko nie ukończyło 2,5 roku. 

W przedszkolu funkcjonują 3 grupy – 2 grupy maluchów i 1 grupa starszaków.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę z zakresu wychowania przedszkolnego i specjalistów do prowadzenia zajęć z dziećmi  wymagającymi specjalistycznej opieki .

Wszystkie dzieci  w Przedszkolu „Słoneczko”  korzystają nieodpłatnie z następujących dodatkowych zajęć grupowych :

  • Rytmiki,
  • Języka angielskiego,
  • Usprawnienia ruchowego,
  • Logopedycznych,
  • Psychologiem,
  • Na życzenie rodziców prowadzone są zajęcia z katechezy.

Zgodnie z potrzebami dzieci, określonymi w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznych, prowadzone są indywidualne zajęcia logopedyczne, psychologiczne i rehabilitacji ruchowej.

Do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych przeznaczone są dwie sale zajęć, sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt, suchy basen, przybory i urządzenia specjalistyczne do rehabilitacji oraz gabinety: psychologa, logopedy i rehabilitanta ruchowego.

W przedszkolu zatrudniona jest kadra pedagogiczna posiadająca wymagane kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w przedszkolu. Funkcje pomocy nauczyciela w każdej grupie pełnią osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne.

Wydawane są trzy posiłki dziennie – catering zapewniają Warsztaty Szkoły Gastronomicznej w Bielsku-Białej.