Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” z Oddziałami Integracyjnymi, prowadzone  jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bielsku-Białej, mieści  się w budynku  na rogu dwóch ulic: Akademii Umiejętności i Lipnickiej.  Placówka ma bardzo dobrą lokalizację z uwagi na położenie w pobliżu centrum miasta, dogodny dojazd oraz następujące czynniki:

  • ogrodzony teren placówki z wydzielonymi dwoma placami zabaw wyposażonymi  w bezpieczny sprzęt,
  • możliwość korzystania z ogrodu Szkoły Ogrodniczej na spacery i zabawy dla dzieci,
  • własny parking.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest  organizacją pożytku publicznego i z tytułu prowadzenia przedszkola nie czerpie dochodów.

RODZICE ZA POBYT DZIECKA NIE PŁACĄ CZESNEGO.

Nieodpłatny jest  pobyt dziecka  w  godzinach od  8.00 – 13.00

Godziny od 07.00 – 08.00 oraz 13.00 – 17.00 płatne są 1,50 zł za każdą zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

W przedszkolu funkcjonują 4 grupy – 2 grupy starszaków, 1 grupa średniaków i 1 grupa maluchów.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę z zakresu wychowania przedszkolnego i specjalistów do prowadzenia zajęć z dziećmi  wymagającymi specjalistycznej opieki .

Wszystkie dzieci  w Przedszkolu „Słoneczko”  korzystają nieodpłatnie z następujących dodatkowych zajęć grupowych :

  • logorytmiki,
  • języka angielskiego,
  • usprawnienia ruchowego (SI),
  • zajęć logopedycznych,
  • zajęć z psychologiem,
  • dogoterapii,
  • muzykoterapii.

Zgodnie z potrzebami dzieci, określonymi w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznych, prowadzone są indywidualne zajęcia logopedyczne, psychologiczne i rehabilitacji ruchowej w sali integracji sensorycznej.

Do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych przeznaczone są cztery sale zajęć, sala z suchym basenem, przybory i urządzenia specjalistyczne do rehabilitacji oraz gabinety: psychologa, logopedy i rehabilitanta ruchowego.

W przedszkolu zatrudniona jest kadra pedagogiczna posiadająca wymagane kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w przedszkolu.

Wydawane są trzy posiłki dziennie – catering zapewnia firma Gastronomiczno-Usługowa Wiesława Jodłowiec z Bielska-Białej.

Statut PRZEDSZKOLA Słoneczko