Drodzy rodzice Rozpoczynamy nowy rok szkolny i przekazujemy najważniejsze informacje o organizacji i pracy przedszkola:

  1. Praca nauczycieli i obsługi przedszkola została dostosowana do potrzeb określonych w Waszych „umowach o świadczeniu usług wychowania przedszkolnego”. W związku z tym bardzo prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z deklaracją. Od godz. 16:00 opiekę wychowawczą sprawuje tylko jeden nauczyciel i dzieci należy odebrać z sali grupy Elfów – parter.
  2. Przypominamy, że dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek, ponieważ są one powodem zatargów miedzy dziećmi – warto powiedzieć dziecku, że „ulubiona zabawka czeka w domu i ucieszy się z twojego powrotu”.
  3. Celem uniknięcia chorób zakaźnych (owsiki, świerzb, wszy i gnidy) bardzo prosimy o bezwzględnie przestrzeganie zasad higieny dzieci: krótkie paznokcie, częsta kontrola głowy.
  4. W związku z ruchem kadrowym nauczycieli i specjalistów informujemy, że z dniem 31.08.2022 r. zakończyły pracę 1 nauczyciel i 3 specjalistów, którym serdecznie dziękujemy za pracę z naszymi dziećmi. Jednocześnie serdecznie witamy nowe nauczycielki oraz specjalistów. Informujemy, że karda pedagogiczna i specjalistyczna jest w pełni zapewniona. Nowo zatrudnionych serdecznie witamy i życzymy satysfakcji w pracy z dziećmi.
  5. Po posiedzeniu Rady Rodziców, które odbyło się 29.08.2022 r. informujemy, że pozytywnie zaopiniowano „Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na rok szkolny 2022/23”. Na spotkaniu podjęto decyzje o przygotowywaniu wielkiego „Święta Rodziny” – Dzień Matki, Dzień Dziecka , Dzień Ojca – to wielkie święto planowane jest na koniec maja początek czerwca 2023 r. Wszelkie decyzje, ustalenia będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej.
  6. Na stronie internetowej, a także tablicach informacyjnych przedszkola zostaną umieszczone 2 informacje: dni ustawowo wolne oraz kalendarz uroczystości i imprez przedszkolnych w roku szk. 2022/23.

Drodzy Rodzice, Wam i Waszym dzieciom życzymy wszystkiego co najlepsze w tym roku jednocześnie zapraszamy do szczerej i serdecznej współpracy z wychowawcą i dyrekcją przedszkola. Każdego dnia myślimy i pamiętamy o waszych dzieciach.