1. Od dnia 1.02.2023 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej przedszkola podano harmonogram rekrutacji na nowy rok szkolny. Przypominamy wszystkim rodzicom, że Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego należy zwrócić w sekretariacie przedszkola w nieprzekraczalnym terminie 24.02.2023 r. Prosimy o pilne zapoznanie się z w/w harmonogramem i przestrzeganie wszystkich terminów.

2. 17.02.2023 r. o godzinie 16.00 na jadalni odbędzie się ogólne zabranie wszystkich rodziców naszego przedszkola. Zebranie to zwoływane jest z inicjatywy Rady Rodziców, a poświęcone będzie planowanemu Festynowi Rodzinnemu i bieżącym sprawom.

3. Ponawiamy usilną prośbę o bezwzględne przestrzeganie higieny osobistej dzieci, regularne obcinanie paznokci i przeglądy czystości głów, ponieważ pojawiają się pojedyncze przypadki owsików i wszawicy.