Drodzy Rodzice serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 23/24. Cieszymy się, że wszystkie dzieci wróciły zdrowe i uśmiechnięte, z optymizmem rozpoczynamy naszą działalność dydaktyczno wychowawczą. Przekazuję ważne informacje na okres września i października:

  1. 7.09 odbyło się zebranie Rady Rodziców, ponownie na przewodniczącego wybrano Pana Przemysława Gnatkowskiego – gratulujemy. Na tym spotkaniu wybrano firmę ubezpieczeniową na nowy rok szklony – jest nią Generali, a składkę w wysokości 48,60 należy wpłacić : PKO BP SA  98 1020 1390 0000 6502 0113 7322 do 6.10.2023 r. . Pełna informacja dotycząca ubezpieczenia jest wywieszona obok drzwi każdej grupy dzieci. RR pozytywnie zaopiniowała plan pracy dydaktyczno wychowawczej na rok szkolny 23/24. Wstępnie podjęto rozmowy na temat akcji wspierających przedszkole – te informacje będą przekazywane na bieżąco.
  2. Informujemy o zebraniach z rodzicami – ze względu na ważność omawianych spraw szczególnie w grupie Elfów i Smerfów – obecność rodziców obowiązkowa. Terminy zebrań:

21-09-2023 (czwartek) godzina 16.00 grupa Żabki, grupa Sówki

22-09-2023 (piątek) godzina 16.00 grupa Elfy, grupa Smerfy

3. 17-10-2023 planowane jest pasowanie na Przedszkolaka nowo przyjętych dzieci w grupie Żabki i Sówki. Szczegóły pasowania zostaną podane za zebraniu rodziców.

Z pozdrowieniem dla wszystkich rodziców dyrektor B. Mróz