Oferujemy Państwu bezpłatny pobyt dzieci przedszkolu na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

 

Komisja rekrutacyjna informuje, że:

  1. Wszystkie „Deklaracje o kontynuacji pobytu dzieci” na nowy rok szk. 2024/25 zostały rozpatrzone pozytywnie.
  2. „Kart zgłoszenia” do Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” na rok szkolny  2024/ 2025 wpłynęło 11.
  • pozytywnie rozpatrzono  – 9
  • negatywnie rozpatrzono – 2

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem – od dnia 08-04 do 30-04-2024r. – potwierdzenie woli korzystania z usług placówki poprzez wpłatę 150,00 zł na rzecz potrzeb dziecka – jest to wpłata na planowaną „Wyprawkę przedszkolaka”.

Podział na  grupy na  rok szkolny 2024/2025 zostanie podany na zebraniu rodziców w II połowie maja 2024 roku.

Termin zebrania zostanie podany telefonicznie i na naszej stronie internetowej.

Informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

do NIEPUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA „SŁONECZKO”  z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI przy  Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Bielsku Białej

 

01-02-2024r. – podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności rekrutacyjnych.

02-02 do 16-02-2024r. – składanie u wychowawcy grupy „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” przez dzieci już uczęszczające do przedszkola

19.02.2024r. – podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc na r. szk. 2024/2025.

19-02 do 29-03-2024r. – pobieranie i składanie w sekretariacie przedszkola  „Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

02-04 do 04-04-2024r. – weryfikacja „Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola” i dołączonych dokumentów.

05-04-2024r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych pozostających na liście rezerwowej – informacja pod nr telefonu 519-800-292 w godzinach  9:00 do 15:00.

08-04 do 30-04-2024r. – potwierdzenie woli korzystania z usług placówki poprzez wpłatę 150,00 zł na rzecz potrzeb dziecka – jest to wpłata na planowaną „Wyprawkę przedszkolaka”.

W razie wolnych miejsc dzieci przyjmowane są wg. kolejności zgłoszeń.